Yuva Saptah Celebration (Dainik Dopaher Indore)-24 Jan 2018