Yuva Saptah Celebration (Dainik Dopaher Indore)-23 Oct 2017