Yuva Saptah Celebration (Dainik Dopaher Indore)-25 Jun 2017