National conference at LNCT (DAINIK BHASKAR)-27 Nov 2014